Aktualności

Zaczarowane ferie 2012

 

Impreza objęta patronatem       

 

Każdego dnia, każdy z nas spotyka osoby niepełnosprawne, dzieci dotknięte patologią, przemocą w rodzinie. Wiele organizacji i instytucji stara się pomagać tej właśnie grupie osób, by mogły żyć w sposób godny.

Stowarzyszenie Dobry Brat pragnie również przyłączyć się do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dotkniętych ubóstwem, przemocą, z rodzin dysfunkcyjnych. 

Mając szerokie doświadczenia na tym polu (organizacja Słonecznego Dnia Dziecka Niepełnosprawnego Osiek 2011 www.stowarzyszeniedb.pl) chcielibyśmy zorganizować siedmiodniowy wypoczynek rehabilitacyjno integracyjny w czasie ferii zimowych w roku przyszłym.

Wychodząc naprzeciw problemom tej grupie osób chcemy wspierać ich aktywność poprzez rehabilitację, sport, rekreację i pomoc specjalistyczną. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne, które ze względu na trudna sytuację materialną, patologie występujące w rodzinie nie mają szansy na integrację, samorozwój i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Program Dnia Dziecka 2012

Pobierz: Program Dnia Dziecka 2012

 

Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego Osiek 2012 organizowany przez Stowarzyszenie Dobry Brat

Dwa razy więcej radości!
 
Zapraszamy na radosne święto wszystkich dzieci niepełnosprawnych w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat nad jeziorem Kałębie – Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego! W 2012 roku święto to przyniesie dzieciom dwa razy więcej radości niż w ubiegłych latach – ponieważ będą to w rzeczywistości DWA Dni Dziecka. Zaplanowaliśmy na te dni tyle atrakcji dla uczestników, że kto wie, czy radości będzie tylko DWA razy więcej!
 

1 czerwca 2011 Międzynarodowy Dzień Dziecka

1 czerwca 2011 roku świętować będziemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji 4 czerwca samym sercu Borów Tucholskich – jednego z najzdrowszych zakątków Polski – w Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Osieku odbędzie się Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego.

 

Rekreacyjne Andrzejki – Zapraszamy !

 

STOWRZYSZENIE DOBRY BRAT z Osieka zaprasza na bezpłatny pobyt.
W terminie 25.11-27.11.2011
W Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Osieku
Tel. 698 651 946
58 582 12 21 Kinga Pobłocka

 ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO – REKREACYJNEJ ANDRZEJKI!!!

Planowana grupa beneficjentów zadania to osoby niepełnosprawne w zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami, upośledzenie umysłowe z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową. Grupa docelowa to osoby dorosłe oraz młodzież niepełnosprawna. Głównie z terenów wiejskich i małych miasteczek.

THE GREAT ONES

Those are the disabled people with various dysfunctions, of all ages, from all over Poland.

We help them find joy, harmony, the meaning of life and hope for another tomorrow. It is important for us to make them to understand that although they are disabled they can live among healthy people, count on their help, feel fulfilled and happy.

 {gallery}nasiwspaniali{/gallery}

Bezpłatny pobyt 16.11-25.11.2011

STOWRZYSZENIE DOBRY BRAT z Osieka zaprasza na bezpłatny pobyt.


W terminie 16.11-25.11.2011

 

W Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Osieku
Tel. 698 651 946
58 582 12 21 Kinga Pobłocka
ORGANIZACJA POBYTU O CHARAKTERZE SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM I REKREACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uczestnikami zadania będzie grupa 39-ciu osób dorosłych i młodzieży o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami, upośledzenie umysłowe z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową. Tereny wiejskie i małe miasteczka .

 

ALL ABOUT THE ASSOCIATION

KRS: 0000370557


The Association Dobry Brat was founded in November 2010 and consists of a group of people friendly towards the disabled. The aim of the Association is completely gratuitous help for the weaker, those in need, who are forced to live in another dimension of their physical and mental condition. We want to support them, provide with information, solve problems, give hope and bring smiles on their faces.
 

The mission of the Association is integrating the disabled into the society. The Association Dobry Brat organizes festivals and social events, theatrical performances, charity events, educational meetings devoted to people with disabilities and organizes rehabilitation stays for them. The Association, through its action, promotes the development of social responsibility and teaches, particularly the healthy young people, sensitivity and responsibility for the other, the weaker ones. The disabled, thanks to the initiative of the Association, become more active in fulfilling everyday duties and find it easier to keep up with their healthy peers.