Zaczarowane ferie 2012

 

Impreza objęta patronatem       

 

Każdego dnia, każdy z nas spotyka osoby niepełnosprawne, dzieci dotknięte patologią, przemocą w rodzinie. Wiele organizacji i instytucji stara się pomagać tej właśnie grupie osób, by mogły żyć w sposób godny.

Stowarzyszenie Dobry Brat pragnie również przyłączyć się do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dotkniętych ubóstwem, przemocą, z rodzin dysfunkcyjnych. 

Mając szerokie doświadczenia na tym polu (organizacja Słonecznego Dnia Dziecka Niepełnosprawnego Osiek 2011 www.stowarzyszeniedb.pl) chcielibyśmy zorganizować siedmiodniowy wypoczynek rehabilitacyjno integracyjny w czasie ferii zimowych w roku przyszłym.

Wychodząc naprzeciw problemom tej grupie osób chcemy wspierać ich aktywność poprzez rehabilitację, sport, rekreację i pomoc specjalistyczną. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne, które ze względu na trudna sytuację materialną, patologie występujące w rodzinie nie mają szansy na integrację, samorozwój i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Impreza objęta patronatem       

 

Każdego dnia, każdy z nas spotyka osoby niepełnosprawne, dzieci dotknięte patologią, przemocą w rodzinie. Wiele organizacji i instytucji stara się pomagać tej właśnie grupie osób, by mogły żyć w sposób godny.
Stowarzyszenie Dobry Brat pragnie również przyłączyć się do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dotkniętych ubóstwem, przemocą, z rodzin dysfunkcyjnych.

Mając szerokie doświadczenia na tym polu (organizacja Słonecznego Dnia Dziecka Niepełnosprawnego Osiek 2011 www.stowarzyszeniedb.pl) chcielibyśmy zorganizować siedmiodniowy wypoczynek rehabilitacyjno integracyjny w czasie ferii zimowych w roku przyszłym.

Wychodząc naprzeciw problemom tej grupie osób chcemy wspierać ich aktywność poprzez rehabilitację, sport, rekreację i pomoc specjalistyczną. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne, które ze względu na trudna sytuację materialną, patologie występujące w rodzinie nie mają szansy na integrację, samorozwój i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Opracowany przez specjalistów program pobytu zapewni uczestnikom zwiększenie samodzielności, rozwój umiejętności w komunikowaniu się, rozwój umiejętności współżycia z innymi, nauczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, odkryje i rozwinie indywidualne uzdolnienia, wpłynie na poprawę jakości życia rodziny, podniesie jej zaradność w funkcjonowaniu.

Zadanie zrealizowane zostanie w ośrodku wyposażonym w profesjonalny sprzęt do rehabilitacji z pełną fachową obsługą. Zaplanowane formy zajęć oraz podejście kadry wychowawców, terapeutów pozwolą uczestnikom na swobodne wypowiadanie się o swoich problemach, stworzą poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę sprzyjającą zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

W trakcie trwania turnusu funkcjonować będzie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny (poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, terapeutyczne).

Dzięki doskonałym warunkom w sercu Borów Tucholskich, w bliskim kontakcie z przyrodą realizacja zaplanowanych działań wpłynie na zapobiegnięcie marginalizacji tych osób, które bez pomocy ludzi dobrej woli nie maja szans na wyjście poza margines własnego środowiska.

 

 PLAN ZACZAROWANYCH FERII DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Rehabilitacja indywidualna i grupowa
 • Ćwiczenia fitness
 • Kurs tańca
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Warsztaty z udziałem k Fundacji „Dr Clown” 
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty rękodzieła
 • Muzykoterapia
 • Seanse w Grocie Solnej
 • Punkt konsultacji: psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, socjalnej 
 • Spacery nornic walking
 • Zajęcia sportowe zimowe
 • Rozgrywki bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
 • Dyskoteki
 • Bal przebierańców
 • Karaoke
 • Kulig
 • Zabawy na śniegu: lepienie bałwana, waliki na śnieżki, zjazdy z górki na „byle czym”
 • Ogniska z kiełbaskami
 • Wycieczki do ciekawych miejsc na Kociewiu