NASI WSPANIALI

To osoby niepełnosprawne z różną dysfunkcją z całej Polski w różnym wieku

Pomagamy im odnaleźć radość, harmonie i sens życia na kolejne jutro żeby zrozumieli, że z każdą niepełnosprawnością można żyć wśród ludzi sprawnych, liczyć na ich pomoc, czuć się dowartościowanym i szczęśliwym.