Bezpłatny pobyt 16.11-25.11.2011

STOWRZYSZENIE DOBRY BRAT z Osieka zaprasza na bezpłatny pobyt.


W terminie 16.11-25.11.2011

 

W Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Osieku
Tel. 698 651 946
58 582 12 21 Kinga Pobłocka
ORGANIZACJA POBYTU O CHARAKTERZE SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM I REKREACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uczestnikami zadania będzie grupa 39-ciu osób dorosłych i młodzieży o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami, upośledzenie umysłowe z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową. Tereny wiejskie i małe miasteczka .

 

STOWRZYSZENIE DOBRY BRAT z Osieka zaprasza na bezpłatny pobyt.

 

W terminie 16.11-25.11.2011

 

W Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym „Dobry Brat” w Osieku 
Tel. 698 651 946 
58 582 12 21 Kinga Pobłocka
ORGANIZACJA POBYTU O CHARAKTERZE SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM I REKREACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uczestnikami zadania będzie grupa 39-ciu osób dorosłych i młodzieży o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami, upośledzenie umysłowe z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową. Tereny wiejskie i małe miasteczka .


Cele szczegółowe:

 • spędzenie zorganizowanego czasu osób niepełnosprawnych w kontakcie z pięknem przyrody
 • relaks i odpoczynek
 • wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny uczestników wyjazdu
 • regeneracja sił witalnych
 • rozwijanie twórczości poprze udział w konkursach plastycznych
 • wzajemne poznawanie się podczas wspólnych zabaw
 • doskonalenie komunikacji, swobodnego wypowiadania się
 • rozwój zaradności i samodzielności
 • integracja i rozwój grupy
 • rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych
 • rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Samodoskonalenie
 • nauka radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • rozwój empatii i zaufania
 • poznanie walorów krajoznawczych polskiego Kociewia, historii regionu, tradycji, kultury


Metody zastosowane w realizacji zadania:

 • Organizacja olimpiady sportowej
 • Zabawy ruchowe
 • sport, rywalizacja w rozgrywkach, zawodach
 • Nornic Walking
 • wycieczki piesze po lesie
 • bieg na orientację (podchody)
 • pogadanki socjoterapeutyczne w grupach
 • rozmowy indywidualne z psychoterapeutą
 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia muzyczne, nauka piosenek
 • turnieje i zabawy; jeden z dziesięciu, jaka to melodia, konkurs wiedzy o Kociewiu,
 • konkurs kulinarny, plastyczny
 • Wieczór Kociewski (kolacja regionalna, spotkanie z Kociewskim Zespołem Muzycznym)
 • pogodne wieczorki – zabawy przy ognisku, skecze, inscenizacje
 • zabawy i dyskoteki z konkursami
 • zajęcia FITNES, STEP, AEROBIC, PILATES
 • masaże, jacuzzi, grota solna, sauna
 • wycieczka wyjazdowa