Otrzymaliśmy Grant w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”

Stowarzyszenie „Dobry Brat” otrzymało Grant w ramach projektu nr RPPM.14.01.00-22-0001/22 pn. „Pomorskie z Ukrainą”.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Wartość projektu wynosi: 22 948 347,05 PLN
w tym:
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
19 506 094,99 PLN zł;
dotacja celowa z budżetu krajowego:
2 294 834,71 PLN.