Magiczne powitanie wiosny w sercu Borów Tucholskich

Organizacja tygodniowego wypoczynku dla 20 niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie miasta Torunia, który służyć ma zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tychże osób, podniesieniu ich samooceny oraz przedstawienia prawidłowych wzorców z dodatkowymi elementami rehabilitacji, integracji i troski o dobre samopoczucie uczestników.

 

Cele szczegółowe:


 • spędzenie zorganizowanego czasu dzieci i młodzieży w kontakcie z pięknem przyrody
 • relaks i odpoczynek
 • wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny uczestników wyjazdu
 • regeneracja sił witalnych
 • rozwijanie twórczości poprze udział w konkursach plastycznych 
 • wzajemne poznawanie się podczas wspólnych zabaw
 • doskonalenie komunikacji, swobodnego wypowiadania się
 • rozwój zaradności i samodzielności
 • integracja i rozwój grupy
 • rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych
 • rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania- 
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Samodoskonalenie
 • nauka radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • rozwój empatii i zaufania
 • poznanie walorów krajoznawczych polskiego Kociewia, historii regionu, tradycji, kultury

 

Metody zastosowane w realizacji zadania:


 • Rehabilitacja indywidualna i grupowa
 • Ćwiczenia fitness
 • Kurs tańca
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Warsztaty z udziałem k Fundacji „Dr Clown”
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty rękodzieła
 • Muzykoterapia
 • Seanse w Grocie Solnej
 • Punkt konsultacji: psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, socjalnej
 • Spacery w formie nornic walking
 • Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
 • Rozgrywki bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
 • Dyskoteki
 • Bal przebierańców
 • Karaoke
 • Ogniska z kiełbaskami
 • Wycieczka do Grudziądza, wejście na Termy
 • Dostarczanie dzieciom wiedzy ( np. szeroko pojęta edukacja alkoholowa, poznanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi )
 • Rozmowy o kłopotach i przeżyciach.

 

Ćwiczenie różnych , przydatnych w życiu umiejętności (np. atrakcyjnego prezentowania się , konstruktywnych sposobów komunikowania się itp.)

 

Pobyt został sfinansowany z funduszy Miasta Toruń !


Miasto Toruń