Autor: mwilczynski

Otrzymaliśmy Grant w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”

Stowarzyszenie „Dobry Brat” otrzymało Grant w ramach projektu nr RPPM.14.01.00-22-0001/22 pn. „Pomorskie z Ukrainą”. Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych. Wartość projektu wynosi: 22 948 347,05 PLNw tym:wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:19 […]